reference texts
reference texts

Strategems of War 6.53.1

Original


Ἅγνων Ἀττικὴν ἀποικίαν ἤγαγεν οἰκίσαι βουλόμενος τὰς καλουμένας Ἐννέα ὁδους ἐπὶ τῷ Στρυμόνι· ἦν γὰρ καὶ λόγιον Ἀθηναίοις τοιόνδε·
τίπτε νέως κτίσσαι πολύπουν μενεαίνετε χῶρον,
κοῦροι Ἀθηναίων; χαλεπὸν δὲ θεῶν ἄτερ ὔμμιν.
οὐ γὰρ θέσφατόν ἐστι, πρὶν ἂν κομίσητʼ ἀπὸ Τροίης
Ῥήσου ἀνευρόντες καλάμην πατρίῃ δέ τʼ ἀρούρῃ
κρύψητʼ εὐαγέως· τότε δʼ ἂν τότε κῦδος ἄροισθε.
ταῦτα τοῦ θεοῦ χρήσαντος ὁ στρατηγὸς Ἅγνων ἐς Τροίαν ἔπεμψεν ἄνδρας, οἳ τὸ Ῥήσου σῆμα νύκτωρ ἀνορύξαντες ἀνείλοντο τὰ ὀστᾶ· καὶ καταθέντες τὰ ὀστᾶ ἐς χλαμύδα πορφυρᾶν κομίζουσιν ἐπὶ τὸν Στρυμόνα. οἱ μὲν δὴ κατέχοντες βάρβαροι τὴν χώραν διαβαίνειν τὸν ποταμὸν ἐκώλυον, Ἅγνων δὲ σπονδὰς ποιησάμενος τρεῖς ἡμέρας ἀπέπεμψε τοὺς βαρβάρους καὶ διὰ τῆς νυκτὸς τὸν Στρυμόνα μετὰ τοῦ στρατεύματος διελθὼν τά τε ὀστᾶ τοῦ Ῥήσου κατώρυξε παρὰ τὸν ποταμὸν καὶ τὸ χωρίον ἀποταφρεύσας ἐτείχιζε πρὸς τὴν σελήνην, ἡμέρας δὲ οὐκ εἰργάζοντο. καὶ δὴ [τὸ] πᾶν ἔργον ἐξετελέσθη τριῶν νυκτῶν. ὡς δὲ οἱ βάρβαροι μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐλθόντες τὸ τεῖχος εἶδον ἐγηγερμένον, ἐνεκάλουν Ἅγνωνι ὡς παραβάντι τὰς σπονδάς, ὁ δὲ οὐδὲν ἔφη ἀδικεῖν· σπείσασθαι γὰρ τρεῖς ἡμέρας, οὐ τρεῖς νύκτας. τούτῳ τῷ τρόπῳ τὰς Ἐννέα ὁδοὺς Ἅγνων οἰκίσας τὴν πόλιν Ἀμφίπολιν ἐκάλεσεν.

Translation in Greek


Ο Άγνωνας ξεκίνησε να ιδρύσει μια αποικία της Αρχαίας Αθήνας σε αυτό το σημείο του ποταμού Στρυμόνα, το οποίο ονομάζεται «Εννέα οδοί». Υπήρχε και ο ακόλουθος χρησμός: "Αθηναίοι, γιατί καθυστερείτε να χτίσετε και να ιδρύσετε την αποικία των Εννέα οδών; Δίχως την έγκριση των θεών, η προσπάθεια είναι μάταιη. Δεν είναι γραφτό να χτίσετε την πόλη, πριν φέρετε το λείψανο του Ρήσου από τον τάφο του στην Τροία, και το θάψετε στην πατρίδα του. Τότε θα κερδίσετε τη φήμη ότι ιδρύσατε την αποικία." Αυτά χρησμοδότησε ο θεός και ο Άγνωνας έστειλε μερικούς άνδρες στην Τροία, προκειμένου να ανοίξουν τον τάφο του Ρήσου και να μεταφέρουν τα οστά του. Τύλιξαν, λοιπόν, τα οστά του σε έναν πορφυρό μανδύα και τα μετέφεραν στον ποταμό Στρυμόνα. Οι βάρβαροι που κατοικούσαν στη χώρα δεν τους επέτρεπαν να διασχίσουν το ποτάμι. Ο Άγνωνας συμφώνησε ειρήνη μαζί τους για τρεις μέρες, τους απομάκρυνε και το βράδυ διέσχισε τον Στρυμόνα μαζί με τον στρατό του. Μετέφερε μαζί του τα οστά του Ρήσου, τα οποία και έθαψε δίπλα στο ποτάμι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ξεκουραζόταν και το βράδυ δούλευε στα οχυρωματικά έργα και μέσα σε τρεις νύχτες τα αμυντικά του έργα ολοκληρώθηκαν. Όταν οι βάρβαροι επέστρεψαν και παρατήρησαν τι είχε κάνει κατά τη διάρκεια της απουσίας τους, τον κατηγόρησαν ότι παραβίασε την ανακωχή τους. Δεν είμαι ένοχος γι’ αυτό απάντησε ο Άγνωνας. Η ανακωχή ήταν για τρεις μέρες και όχι για τρεις νύχτες. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε την πόλη, την οποία έχτισε πάνω στις Εννέα Οδούς και την ονόμασε Αμφίπολη.  

Translation in English


Hagnon formed a plan to plant an Attic colony at that part of the river Strymon, which is called Nine-Ways (Ennea Hodoi). But this oracle appeared to warn against the attempt: Athenians, why of late attempt to raise The structure proud, and colonise Nine-Ways? "Vain the attempt, unauthorised by Heaven; Dire the decree, that rigid Fate has given against the deed; till from the silent tomb at Troy the carcass of old Rhesus come to join its parent soil. Then, then proceed; and Fate shall render it a glorious deed." As as result of this message from the god, Hagnon dispatched some men to Troy, to open up the grave of Rhesus by night, and carry away his bones. They wrapped his bones up in a purple robe, and brought them to the river Strymon. However the barbarians, who inhabited the country, would not permit him to cross the river. Hagnon, who was not able to force his way across the river, concluded a truce with them for three days. They retired to their own homes, and left him in peace, for the time stipulated between them. In the night he crossed the Strymon with his army. He carried with him the bones of Rhesus, which he buried by the side of the river; and there he defended himself with a ditch and palisades. He rested during the day, and worked on the fortifications every night; and within three nights, his defence works were completed. When the barbarians returned, and found what he had been doing during their absence, they accused him of infringing the truce. I am certainly not guilty of that, replied Hagnon. The truce was to remain inactive for three days, which I observed religiously. The defence works, which you see, were erected in the intervening nights. This was the origin of the city, which Hagnon built on the Nine-Ways, and he called it Amphipolis.

Author: Polyaenus

Language : Ancient Greek

Text type: Historiography

Points of interest

Related
Myths

x
This site is using cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue by pressing the "Accept" button, we assume that you consent to receive all cookies on Mythotopia
Accept