περιηγητικά κείμενα
περιηγητικά κείμενα

Γεωγραφικά 10.3.15

Πρωτότυπο


τῷ δ᾽ αὐλῷ καὶ κτύπῳ κροτάλων τε καὶ κυμβάλων καὶ τυμπάνων καὶ ταῖς ἐπιβοήσεσι καὶ εὐασμοῖς καὶ ποδοκρουστίαις οἰκεῖα ἐξεύροντο καί τινα τῶν ὀνομάτων, ἃ τοὺς προπόλους καὶ χορευτὰς καὶ θεραπευτὰς τῶν ἱερῶν ἐκάλουν, Καβείρους καὶ Κορύβαντας καὶ Πᾶνας καὶ Σατύρους καὶ Τιτύρους καὶ τὸν θεὸν Βάκχον καὶ τὴν Ῥέαν Κυβέλην καὶ Κυβήβην καὶ Δινδυμήνην κατὰ τοὺς τόπους αὐτούς. καὶ ὁ Σαβάζιος δὲ τῶν Φρυγιακῶν ἐστι καὶ τρόπον τινὰ τῆς μητρὸς τὸ παιδίον παραδοὺς τὰ τοῦ Διονύσου καὶ αὐτός.

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


Επινόησαν ονόματα κατάλληλα για το φλάουτο και τους θορύβους που κάνουν τα κρόταλα, τα κύμβαλα και τα τύμπανα, καθώς και για τις επευφημίες και τις λατρευτικές κραυγές τους και για τα χτυπήματα των ποδιών τους. Επινόησαν, επίσης, μερικά ονόματα, για τους αρχηγούς τους και τους χορευτές και τους βοηθούς των  ιερών τελετών, δηλαδή τους Κάβειρους, τους Κορύβαντες, τους Πάνες, τους Σατύρους, τους Τιτύρους, και τον θεό Βάκχο και τη Ρέα Κυβέλη ή Κυβήβη ή Δινδυμήνη σε μερικούς από τους τόπους λατρείας της. Και ο Σαβάζιος ανήκει επίσης στους Φρύγες και κατά κάποιον τρόπο είναι το παιδί της Μητέρας, καθώς κι αυτός μετέφερε τις τελετουργίες του Διονύσου.

Μετάφραση στα Αγγλικά


They invented names appropriate to the flute, and to the noises made by castanets, cymbals, and drums, and to their acclamations and shouts of ev-ah, and stampings of the feet; and they also invented some of the names by which to designate the ministers, choral dancers, and attendants upon the sacred rites, I mean Cabeiri and Corybantes and Pans and Satyri and Tityri, and they called the god Bacchus, and Rhea Cybele or Cybebe or Dindymene according to the places where she was worshipped. Sabazius also belongs to the Phrygian group and in a way is the child of the Mother, since he too transmitted the rites of Dionysus.


Γλώσσα: Αρχαία Ελληνικά

τοποθεσίες

Συνδεδεμένοι
μύθοι

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή