περιηγητικά κείμενα
περιηγητικά κείμενα

Ελλάδος περιήγησις 9.30.5-6

Πρωτότυπο


Τὰς δὲ γυναῖκάς φασι τῶν Θρᾳκῶν ἐπιβουλεύειν μὲν αὐτῷ θάνατον, ὅτι σφῶν τοὺς ἄνδρας ἀκολουθεῖν ἔπεισεν αὐτῷ πλανωμένῳ, φόβῳ δὲ τῶν ἀνδρῶν οὐ τολμᾶν: ὡς δὲ ἐνεφορήσαντο οἴνου, ἐξεργάζονται τὸ τόλμημα, καὶ τοῖς ἀνδράσιν ἀπὸ τούτου κατέστη μεθυσκομένους ἐς τὰς μάχας χωρεῖν. εἰσὶ δὲ οἵ φασι κεραυνωθέντι ὑπὸ τοῦ θεοῦ συμβῆναι τὴν τελευτὴν Ὀρφεῖ: κεραυνωθῆναι δὲ αὐτὸν τῶν λόγων ἕνεκα ὧν ἐδίδασκεν ἐν τοῖς μυστηρίοις οὐ πρότερον ἀκηκοότας ἀνθρώπους. ἄλλοις δὲ εἰρημένον ἐστὶν ὡς προαποθανούσης οἱ τῆς γυναικὸς ἐπὶ τὸ Ἄορνον δι᾽ αὐτὴν τὸ ἐν τῇ Θεσπρωτίδι ἀφίκετο: εἶναι γὰρ πάλαι νεκυομαντεῖον αὐτόθι: νομίζοντα δέ οἱ ἕπεσθαι τῆς Εὐρυδίκης τὴν ψυχὴν καὶ ἁμαρτόντα ὡς ἐπεστράφη, αὐτόχειρα αὐτὸν ὑπὸ λύπης αὑτοῦ γενέσθαι. λέγουσι δὲ οἱ Θρᾷκες, ὅσαι τῶν ἀηδόνων ἔχουσι νεοσσιὰς ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ Ὀρφέως, ταύτας ἥδιον καὶ μεῖζόν τι ᾁδειν.

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


Λένε πως οι γυναίκες των Θρακών επιβουλεύτηκαν τη ζωή του Ορφέα, γιατί έπεισε τους συζύγους τους να τον ακολουθήσουν στις περιπλανήσεις του, όμως εκείνες δεν το τόλμησαν, επειδή φοβήθηκαν τους άνδρες τους. Το έκαναν όμως, αφού μέθυσαν, και από τότε καθιερώθηκε η συνήθεια οι άνδρες τους να πηγαίνουν στη μάχη μεθυσμένοι. Άλλοι πάλι λένε πως ο Ορφέας έχασε τη ζωή του κεραυνοβολημένος από τον θεό, επειδή αποκάλυψε στις μυστηριακές τελετές λόγια που δεν είχαν ακούσει προηγουμένως οι άνθρωποι. Κάποιοι πάλι ισχυρίζονται πως, επειδή πέθανε η γυναίκα του πριν από εκείνον, ο Ορφέας πήγε στην Άορνο, στη Θεσπρωτία, όπου υπήρχε από παλιά νεκρομαντείο. Νόμισε πως τον ακολούθησε η ψυχή της Ευρυδίκης, όμως εκείνος έκανε το λάθος να γυρίσει προς τα πίσω με αποτέλεσμα να τη χάσει και να αυτοκτονήσει από λύπη. Οι Θράκες λένε πως τα αηδόνια που έχουν τις φωλιές τους στον τάφο του Ορφέα τραγουδούν πιο γλυκά και πιο ζωηρά.

Μετάφραση στα Αγγλικά


But they say that the Thracian women plotted his death, because he had persuaded their menfolk to accompany him in his wanderings, but dared not carry out their intention through fear of their husbands. Flushed with wine, however, they dared the deed, and thereafter the custom of their men has been to march to battle drunk. Some say that Orpheus came to his end by being struck by a thunderbolt, hurled at him by the god because he revealed sayings in the mysteries to men who had not heard them before. Others have said that his wife died before him, and that for her sake he came to Aornum in Thesprotis, where of old was an oracle of the dead. He thought, they say, that the soul of Eurydice followed him, but turning round he lost her, and took his own life out of grief. The Thracians say that such nightingales as nest on the grave of Orpheus sing more sweetly and brightly than others.


Συγγραφέας: Παυσανίας

Γλώσσα: Αρχαία Ελληνικά

τοποθεσίες

Συνδεδεμένοι
μύθοι

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή