περιηγητικά κείμενα
περιηγητικά κείμενα

Γεωγραφικά 10.3.17

Πρωτότυπο


ἀπὸ δὲ τοῦ μέλους καὶ τοῦ ῥυθμοῦ καὶ τῶν ὀργάνων καὶ ἡ μουσικὴ πᾶσα Θρᾳκία καὶ Ἀσιᾶτις νενόμισται. δῆλον δ᾽ ἔκ τε τῶν τόπων ἐν οἷς αἱ Μοῦσαι τετίμηνται: Πιερία γὰρ καὶ Ὄλυμπος καὶ Πίμπλα καὶ Λείβηθρον τὸ παλαιὸν ἦν Θρᾴκια χωρία καὶ ὄρη, νῦν δὲ ἔχουσι Μακεδόνες: τόν τε Ἑλικῶνα καθιέρωσαν ταῖς Μούσαις Θρᾷκες οἱ τὴν Βοιωτίαν ἐποικήσαντες, οἵπερ καὶ τὸ τῶν Λειβηθριάδων νυμφῶν ἄντρον καθιέρωσαν. οἵ τ᾽ ἐπιμεληθέντες τῆς ἀρχαίας μουσικῆς Θρᾷκες λέγονται, Ὀρφεύς τε καὶ Μουσαῖος καὶ Θάμυρις, καὶ τῷ Εὐμόλπῳ δὲ τοὔνομα ἐνθένδε, καὶ οἱ τῷ Διονύσῳ τὴν Ἀσίαν ὅλην καθιερώσαντες μέχρι τῆς Ἰνδικῆς ἐκεῖθεν καὶ τὴν πολλὴν μουσικὴν μεταφέρουσι: καὶ ὁ μέν τίς φησιν ‘κιθάραν Ἀσιᾶτιν ῥάσσων,’ ὁ δὲ τοὺς αὐλοὺς Βερεκυντίους καλεῖ καὶ Φρυγίους: καὶ τῶν ὀργάνων ἔνια βαρβάρως ὠνόμασται νάβλας καὶ σαμβύκη καὶ βάρβιτος καὶ μαγάδις καὶ ἄλλα πλείω.

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


Και όλη η μουσική όσον αφορά στη μελωδία, το ρυθμό και τα όργανα,  θεωρείται ότι έχει προέλευση θρακική και ασιατική. Και αυτό είναι φανερό, πρώτον από τα μέρη όπου λατρεύονταν οι Μούσες, γιατί η Πιερία και ο Όλυμπος και η Πίμπλεια και τα Λείβηθρα ήταν στην αρχαιότητα θρακικοί τόποι και βουνά, και τώρα κατέχονται από τους Μακεδόνες. Και πάλι, ο Ελικώνας αφιερώθηκε στις Μούσες από τους Θράκες που εγκαταστάθηκαν στη Βοιωτία, οι ίδιοι που αφιέρωσαν το σπήλαιο των Νυμφών που ονομάζονταν Λειβηθρίδες. Και πάλι, εκείνοι που φρόντισαν την αρχαία μουσική ονομάζονται Θράκες, εννοώ τον Ορφέα, τον Μουσαίο και το Θάμυρη, και ο Εύμολπος πήρε το όνομά του από εκεί. Και εκείνοι που έχουν αφιερώσει ολόκληρη την Ασία ως την Ινδία στον Διόνυσο αντλούν το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής τους από εκεί. Και ένας λέει ‘χτυπώντας την ασιατική κιθάρα’, άλλος αποκαλεί τα φλάουτα Βερεκύντια και Φρυγικά και μερικά όργανα έχουν βαρβαρικά ονόματα, νάβλα, σαμβύκη, βάρβιτος, μάγαδις και πολλά άλλα.

Μετάφραση στα Αγγλικά


From its melody and rhythm and instruments, all Thracian music has been considered to be Asiatic. And this is clear, first, from the places where the Muses have been worshipped, for Pieria and Olympus and Pimpleia and Leibethrum were in ancient times Thracian places and mountains, though they are now held by the Macedonians; and again, Helicon was consecrated to the Muses by the Thracians who settled in Boeotia, the same who consecrated the cave of the nymphs called Leibethrides. And again, those who devoted their attention to the music of early times are called Thracians, I mean Orpheus, Musaeus, and Thamyris; and Eumolpus, too, got his name from there. And those writers who have consecrated the whole of Asia, as far as India, to Dionysus, derive the greater part of music from there. And one writer says, striking the Asiatic cithara; another calls flutes Berecyntian and Phrygian; and some of the instruments have been called by barbarian names, nablas, sambyce, barbitos, magadis, and several others.


Συγγραφέας: Στράβωνας

Γλώσσα: Αρχαία Ελληνικά

τοποθεσίες

Συνδεδεμένοι
μύθοι

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή