κείμενα/αναφορές
κείμενα/αναφορές

De natura deorum 3.45

Πρωτότυπο


Quid Apollinem Volcanum Mercurium Ceteros deos esse dices, de Hercule, Aesculapio, Libero, Castore, Polluce dubitabis? At hi quidem coluntur aeque atque illi, apud quosdam etiam multo magis. Ergo hi dei sunt habendi mortalibus nati matribus. Quid Aristaeus, qui olivae dicitur inventor, Apollinis filius, Theseus, qui Neptuni, reliqui, quorum patres di, non erunt in deorum numero? Quid quorum matres? Opinor etiam magis;ut enim iure civili, qui est matre libera, liber est, item iure naturae qui dea matre est, deus sit necesse est. Itaque Achillem Astypalenses insulani sanctissume colunt; qui si deus est, et Orpheus et Rhesus di sunt, Musa matre nati; nisi forte maritumae nuptiae terrenis anteponuntur.si hi di non sunt, quia nusquam coluntur,quo modo illi sunt? 

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


Εάν λες ότι ο Απόλλωνας, ο Ήφαιστος, ο Ερμής και οι υπόλοιποι παρόμοιοι είναι θεοί, μπορείς να αμφιβάλλεις για τη θεϊκή φύση του Ηρακλή και του Ασκληπιού, του Βάκχου, του Κάστορα και του Πολυδεύκη; Και οι δεύτεροι επίσης λατρεύονται όσο οι πρώτοι και ακόμα περισσότερο σε ορισμένα μέρη. Επομένως, πρέπει να κατατάσσονται ανάμεσα στους θεούς, αν και είναι γιοι θνητών μητέρων. Ο Αρισταίος λέγεται ότι ήταν γιος του Απόλλωνα και αυτός που ανακάλυψε την τέχνη της παραγωγής του λαδιού από την ελιά. Ο Θησέας, ο γιος του Ποσειδώνα, και οι υπόλοιποι των οποίων οι πατέρες ήταν θεοί, δεν θα θεωρηθούν θεοί; Τι πιστεύετε ότι ισχύει με εκείνους των οποίων οι μητέρες είναι θεές; Εγώ πιστεύω ότι αυτοί πρέπει να θεωρούνται ακόμα περισσότερο θεοί, διότι κατά το αστικό δίκαιο είναι ελεύθερος αυτός που γεννιέται από ελεύθερη μητέρα και έτσι, κατά το δίκαιο της φύσης αυτός που η μητέρα του είναι θεά θα πρέπει να είναι θεός. Έτσι, η νήσος Αστυπάλαια τιμά τον Αχιλλέα ως θεό. Αν αυτός είναι θεός, τότε και ο Ορφέας και ο Ρήσος είναι θεοί, οι οποίοι γεννήθηκαν από μια Μούσα. Εκτός και αν υπερέχουν οι θαλάσσιοι γάμοι σε σχέση με τους γήινους. Αν ο Ορφέας και ο Ρήσος δεν είναι θεοί, επειδή δεν λατρεύονται πουθενά, πώς μπορούν οι άλλοι να είναι θεοί;  

Μετάφραση στα Αγγλικά


If you say that Apollo, Vulcan, Mercury, and the rest of that sort are Gods, can you doubt the divinity of  Hercules  and  Aesculapius,  Bacchus,  Castor  and  Pollux? These are worshipped as much as those, and even more in some places. Therefore they must be numbered among the Gods, though on the mother's side they are only of mortal race. Aristaeus, who is said to have been the son of Apollo, and to have found out the art of making oil from the olive; Theseus, the son of Neptune; and the rest whose fathers were Deities, shall they not be placed in the number of the Gods? But what think you of those whose mothers were Goddesses? They surely have a better title to divinity; for, in the civil law, as he is a freeman who is born of a freewoman, so, in the law of nature, he whose mother is a Goddess must be a God. The isle Astypalaea religiously honor Achilles; and if he is a Deity, Orpheus and Rhesus are so, who were born of one of the Muses; unless, perhaps, there may be a privilege belonging to sea marriages which land marriages have not. Orpheus and Rhesus are nowhere worshipped; and if they are therefore not Gods, because they are nowhere worshipped as such, how can the others be Deities? 


Συγγραφέας: Κικέρωνας

Γλώσσα : Λατινικά

Γραμματειακό είδος: Φιλοσοφία

τοποθεσίες

Συνδεδεμένοι
μύθοι

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή