κείμενα/αναφορές
κείμενα/αναφορές

Διηγήσεις 4 (Φώτιος, Βιβλιοθήκη)

Πρωτότυπο


Ἡ τοίνυν δʹ διήγησις τὰ περὶ Ὀλύνθου τῆς πόλεως καὶ Στρυμόνος τοῦ Θρᾳκῶν βασιλεύσαντος ἀπαγγέλλει, οὗ καὶ ὁ πάλαι Ἠιονεὺς ποταμὸς ἐπώνυμος· καὶ ὅτι παῖδες αὐτῷ τρεῖς γεγόνασι, Βράγγας καὶ Ῥῆσσος καὶ Ὄλυνθος, καὶ Ῥῆσσος μὲν ἐπὶ Τροίαν Πριάμῳ συστρατεύσας ἀναιρεῖται χειρὶ Διομήδους, Ὄλυνθος δὲ λέοντι συστὰς ἑκουσίως ἔν τινι κυνηγεσίῳ θνῄσκει· καὶ Βράγγας ὁ ἀδελφὸς πολλὰ κατολοφυρόμενος τὴν συμφορὰν Ὄλυνθον ᾧπερ ἐτελεύτησε τόπῳ θάπτει, εἰς Σιθονίαν δὲ ἀφικόμενος πόλιν ἔκτισεν εὐδαίμονα καὶ μεγάλην, Ὄλυνθον αὐτὴν ἀπὸ τοῦ παιδὸς ὀνομάσας.

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


Τώρα, λοιπόν, η αφήγηση μιλά για την Όλυνθο, την πόλη, και τον Στρυμόνα, ο οποίος κυβέρνησε τους Θράκες και έδωσε το όνομά του στον ποταμό που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Ηιονέας. Απέκτησε τρεις γιους, τον Βράγγα, τον Ρήσο και τον Όλυνθο. Ο Ρήσος πήγε να πολεμήσει κοντά στον Πρίαμο στην Τροία και σκοτώθηκε από τον Διομήδη. Ο Όλυνθος αντιμετώπισε ένα λιοντάρι σ’ ένα κυνήγι και σκοτώθηκε. Ο Βράγγας, ο αδελφός του, θρήνησε πολύ για τη συμφορά αυτή και έθαψε τον Όλυνθο εκεί όπου πέθανε και, όταν έπειτα πήγε στη Σιθωνία, έχτισε μια μεγάλη και ακμάζουσα πόλη, την οποία ονόμασε Όλυνθο από το όνομα του αδελφού του.

Μετάφραση στα Αγγλικά


Now then, the fourth narrative talks about Olynthos the city and Strymon, who ruled the Thracians and gave his name to the river formerly known as Eioneus. He had three sons, Brangas and Ressos and Olynthos. Ressos went to fight alongside Priam at Troy and was killed by Diomedes. Olynthos confronted a lion in a hunt and died. Brangas his brother mourned the misfortune greatly and buried Olynthos where he fell. Then coming to Sithonia he built a great and prosperous city which he named Olynthos after the boy.


Συγγραφέας: Κόνωνας

Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά

Γραμματειακό είδος: Μυθογραφία

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή