κείμενα/αναφορές
κείμενα/αναφορές

Διηγήσεις 37 (Φώτιος, Βιβλιοθήκη)

Πρωτότυπο


Ἡ λζʹ ὡς ἀπὸ Θάσου τοῦ Κάδμου ἀδελφοῦ Θάσος ἡ νῆσος ὠνομάσθη· ἐκεῖ γὰρ αὐτὸν ὁ ἀδελφός, δοὺς τοῦ στρατοῦ μοῖραν, ἀπολείπει. Καὶ ὡς Κάδμος ὑπὸ τοῦ Φοινίκων βασιλέως, μέγα καὶ αὐτὸς δυνάμενος παρὰ Φοίνιξιν, ἐπὶ τὴν Εὐρώπην σταλείη. Οἱ δὲ Φοίνικες τότε μέγα τε (ὡς λόγος) ἴσχυον, καὶ πολλὴν τῆς Ἀσίας καταστρεψάμενοι τὸ βασίλειον ἐν Θήβαις ταῖς Αἰγυπτίαις εἶχον. Σταλῆναι δὲ Κάδμον οὐχ ὡς Ἕλληνές φασι, κατὰ ζήτησιν Εὐρώπης, ἣν παῖδα Φοίνικος οὖσαν ἥρπασε Ζεὺς ἐν σχήματι ταύρου, ἀλλ´ ἀρχὴν μὲν ἰδίαν ἐν Εὐρώπῃ μηχανώμενον πλάττεσθαι ἀδελφῆς ἡρπασμένης ποιεῖσθαι ζήτησιν, ἐξ οὗ καὶ ὁ τῆς Εὐρώπης μῦθος ἧκεν εἰς Ἕλληνας. Περιπλέων δὲ τὴν Εὐρώπην τὸν μὲν ἀδελφὸν Θάσον, ὡς εἴρηται, τῇ νήσῳ λείπει, αὐτὸς δ´ εἰς Βοιωτίαν πλεύσας, ἄνεισι πρὸς τὰς νῦν καλουμένας Θήβας, καὶ σὺν τῇ δυνάμει περιτειχίσας τὸ χωρίον Θήβας ἀπὸ τῆς οἰκείας ἐπωνόμασε πατρίδος.

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


H 37η Διήγηση αναφέρει πώς ονομάστηκε το νησί «Θάσος» από τον Θάσο, τον αδελφό του Κάδμου. Γιατί αυτόν τον άφησε εκεί ο αδελφός του, αφού του έδωσε στρατιωτικό σώμα. Και πώς ο Κάδμος, που ήταν πολύ ισχυρός ανάμεσα στους Φοίνικες, στάλθηκε από τον βασιλιά των Φοινίκων να βρει την Ευρώπη. Η ιστορία λέει ότι οι Φοίνικες τότε είχαν μεγάλη δύναμη και, αφού κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της Ασίας, κατέλαβαν το βασίλειο στη Θήβα της Αιγύπτου. Στάλθηκε ο Κάδμος, όχι όπως λένε οι Έλληνες προς αναζήτηση της Ευρώπης, η οποία ήταν κόρη του Φοίνικα και την άρπαξε ο Δίας με μορφή ταύρου, αλλά επειδή σχεδίαζε να εξασφαλίσει την προσωπική του κυριαρχία στην Ευρώπη. Έτσι έπλασε τον μύθο αναζήτησης μιας αδελφής που αρπάζεται και από αυτόν έφτασε στους Έλληνες ο μύθος της Ευρώπης. Πλέοντας γύρω από την Ευρώπη, άφησε τον αδελφό του, τον Θάσο, στο νησί, όπως λέγεται, ενώ αυτός, αφού έπλευσε στη Βοιωτία, κατευθύνθηκε στο μέρος που σήμερα ονομάζεται Θήβα, και αφού οχύρωσε με δύναμη την περιοχή, την ονόμασε «Θήβα» από τη δική του πατρίδα.

Μετάφραση στα Αγγλικά


The 37th narrative explains how the island of Thasos got its name from Thasos the brother of Kadmos. For his brother left him there, giving him part of the army. Also how Kadmos, himself very powerful among the Phoenicians, was sent by the king of the Phoenicians after Europa. The Phoenicians were then (the story says) very strong and had destroyed much of Asia and seized the kingship in Egyptian Thebes. Kadmos was sent, not as the Greeks say to look for Europa, who was a child of Phoinix kidnapped by Zeus in the shape of a bull, but plotting domination in Europe, so he contrived the story of searching for a kidnapped sister. The myth of Europa reached the Greeks from this. Sailing around Europe he left his brother Thasos, as mentioned, on the island, and he himself sailed to Boiotia and went inland to what is now called Thebes, which he named from his own fatherland.


Συγγραφέας: Κόνωνας

Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά

Γραμματειακό είδος: Μυθογραφία

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή