κείμενα/αναφορές
κείμενα/αναφορές

Historia Augusta 7.6-10

Πρωτότυπο


Et Orestem quidem ferunt non unum simulacrum Dianae nec uno in loco posuisse, sed multa in multis; posteaquam se apud Tria flumina circa Hebrum ex responso purificavit, etiam Orestam condidit civitatem, quam saepe cruentari hominum sanguine necesse est. - Et Orestam quidem urbem Hadrianus suo nomini vindicari iussit eo tempore, quo furore coeperat laborare, ex responso, cum ei dictum esset, ut in furiosi alicuius domum vel nomen inreperet; nam ex eo emollitam insaniam ferunt, per quam multos senatores occidi iusserat, quibus servatis Antoninus Pii nomen meruit, quod eos post ad senatum adduxit, quos omnes iussu principis interfectos credebant.

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


Και για τον Ορέστη, βέβαια, λένε ότι δεν αφιέρωσε ένα άγαλμα της Άρτεμης ούτε σε μια μόνο τοποθεσία, αλλά πολλά αγάλματα σε πολλές τοποθεσίες· και έπειτα εξαγνίστηκε στους Τρεις ποταμούς πέριξ του Έβρου, υποτασσόμενος σε θεϊκό παράγγελμα· ίδρυσε, επίσης, την πόλη Ορεστία, η οποία ήταν προορισμένη να κηλιδώνεται συχνά με αίμα ανθρώπινο. Όσο για την πόλη Ορεστία, ο Αδριανός, το διάστημα εκείνο, κατά το οποίο είχε αρχίσει να ταλαιπωρείται από μανία, διέταξε να πάρει το δικό του όνομα· και ο Αδριανός ενήργησε από θεϊκή επιταγή, καθώς τού είχε υποδειχθεί να οικειοποιηθεί το σπίτι ή το όνομα κάποιου τρελού· Πράγματι, χάρη σε αυτό λένε ότι καταπραΰνθηκε η τρέλα του, εξαιτίας της οποίας είχε διατάξει να εκτελεστούν πολλοί συγκλητικοί· αυτούς ο Αντωνίνος, αφού τούς έσωσε, έλαβε το όνομα Πίος, επειδή τούς οδήγησε στη Σύγκλητο, παρόλο που όλοι πίστευαν ότι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο κατ’ εντολή του αυτοκράτορα.

Μετάφραση στα Αγγλικά


Now Orestes, they say, dedicated not merely one image of Diana in one place, but many and in many places. And after he purified himself at the Three Rivers in the Hebrus region in obedience to a divine response, he founded the city of Oresta​ - a city destined to be often stained with human blood. As for this city of Oresta, Hadrian, after he had begun to suffer from madness, ordered that it should be called after his own name - also acting in obedience to a divine response, for he had been told to steal into the house or into the name of some madman. Thereupon, they say, he recovered from his madness, which had caused him to order the execution of many senators, all of whom, however, were saved by Antoninus; for he won the surname of Pius by leading them into the senate after all supposed that they had been put to death by the Emperor's order.


Συγγραφέας: Αίλιος Λαμπρίδιος

Γλώσσα : Λατινικά

Γραμματειακό είδος: Ιστοριογραφία

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή