κείμενα/αναφορές
κείμενα/αναφορές

Περί ποταμών και ορών επωνυμίας 1.3

Πρωτότυπο


Ἕβρος ποταμός ἐστι τῆς Θρᾴκης. [Ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Ῥόμβος, τὴν] προσηγορίαν εἰληφὼς ἀπὸ τῆς συστροφῆς τῆς καταφορᾶς τοῦ ὕδατος. Κάσανδρος δὲ, ὁ βασιλεὺς τῶν τόπων, γήμας Κροτονίκην ἐγέννησεν ἐξ αὐτῆς υἱὸν Ἕβρον· ἀποταξάμενος δὲ τῇ συμβιώσει τῆς προτέρας γυναικὸς ἐπέγημε τῷ τέκνῳ Δαμασίππην τὴν Ἄτρακος· ἥτις εἰς ἐπιθυμίαν ἐμπεσοῦσα τοῦ προγόνου λόγους αὐτῷ περὶ συνόδων ἀπέστειλεν. Ὁ δ᾽ ὡς Ἐρινὺν φυγὼν τὴν μητρυιὰν προσηυκαίρει κυνηγίαις. Ἀποτυχοῦσα δὲ τῆς προαιρέσεως ἡ ἀσελγὴς κατεψεύσατο τοῦ σώφρονος, ὡς βιάσασθαι αὐτὴν θελήσαντος. Κάσανδρος δὲ τῷ ζήλῳ συμπεριενεχθεὶς μεθ᾽ ὁρμῆς ἐπὶ τὴν ὕλην ἠνέχθη καὶ σπασάμενος τὸ ξίφος ἐδίωκε τὸν υἱὸν, ὡς ἐπίβουλον τῶν πατρῴων γάμων. Ὁ δὲ υἱὸς περικατάληπτος γενόμενος ἑαυτὸν ἔρριψεν εἰς ποταμὸν Ῥόμβον, ὃς ἀπ᾽ αὐτοῦ Ἕβρος μετωνομάσθη, καθὼς ἱστορεῖ Τιμόθεος ἐν ια περὶ Ποταμῶν.

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


Ο Έβρος είναι ποταμός της Θράκης. Παλιά όμως αποκαλούνταν Ρόμβος, έχοντας πάρει την ονομασία του από τo στροβίλισμα του υδάτινου ρεύματος κατά την κατηφορική του πορεία. Ο Κάσσανδρος, βασιλιάς της περιοχής, παντρεύτηκε την Κροτονίκη και έκανε απ’ αυτὴν έναν γιο, τον Έβρο. Αφού εγκατέλειψε την προηγούμενη γυναίκα του, παντρεύτηκε δεύτερη φορά και έφερε μητριά στον γιό του τη Δαμασίππη, την κόρη του Άτρακα. Αυτή πόθησε τον πρόγονό της και του έστειλε μήνυμα για ερωτική συνεύρεση. Ο Έβρος, αποφεύγοντας σαν Ερινύα τη  μητριά του, αφοσιώθηκε στο κυνήγι. Η ασελγής γυναίκα όμως, αφού δεν βρήκε ανταπόκριση η επιθυμία της, κατηγόρησε ψευδώς τον σώφρονα νέο, ότι δήθεν θέλησε να τη βιάσει. Ο Κάσσανδρος, παρασυρμένος από ζήλεια, οδηγήθηκε από το πάθος του στο δάσος και αφού έβγαλε το ξίφος του, καταδίωκε τον γιό του, πιστεύοντας ότι είχε επιβουλευτεί τον γάμο του πατέρα του. Ο γιος, μόλις κόντευε να πιαστεί, ρίχτηκε στον ποταμὸ Ρόμβο, ο οποίος μετονομάστηκε από αυτόν Έβρος, όπως ιστορεί ο Τιμόθεος στο ενδέκατο βιβλίο του έργου του Περί ποταμών.

Μετάφραση στα Αγγλικά


The Hebrus is a river of Thrace. Formerly, however, it was called Rhombus, having taken its name from the eddying of the watery stream in its downward path. Cassander, who was the king of that land, married Crotonice and they had a son whom they called Hebrus. But he left his first wife and married another and gave his son a step-mother, Damasippe, the daughter of Atracus. She, being consumed with desire for the boy, sent him a message to meet her for dalliance. Hebrus avoided his step-mother as if she were one of the Furies and spent his time hunting. That wanton woman, however, piqued by his steady refusal to reciprocate her desires, falsely accused the modest youth of attempting to rape her. In a fit of jealous rage Cassander rushed to the forest and, sword in hand, hunted down his son, believing that he had designs on his father’s marriage. The boy, seeing that he could not escape, threw himself into the Rhombus, which from that time on was called by his name, Hebrus, as is related by Timothy in the eleventh book of his On Rivers.


Συγγραφέας: Ψευδο-Πλούταρχος

Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά

Γραμματειακό είδος: Εγκυκλοπαιδικά έργα

τοποθεσίες

Συνδεδεμένοι
μύθοι

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή