κείμενα/αναφορές
κείμενα/αναφορές

Βιβλιοθήκη 3.14.8

Πρωτότυπο


Πανδίων δὲ γήμας Ζευξίππην τῆς μητρὸς τὴν ἀδελφὴν θυγατέρας μὲν ἐτέκνωσε Πρόκνην καὶ Φιλομήλαν, παῖδας δὲ διδύμους Ἐρεχθέα καὶ Βούτην. πολέμου δὲ ἐνστάντος πρὸς Λάβδακον περὶ γῆς ὅρων ἐπεκαλέσατο βοηθὸν ἐκ Θρᾴκης Τηρέα τὸν Ἄρεος, καὶ τὸν πόλεμον σὺν αὐτῷ κατορθώσας ἔδωκε Τηρεῖ πρὸς γάμον τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα Πρόκνην. ὁ δὲ ἐκ ταύτης γεννήσας παῖδα Ἴτυν, καὶ Φιλομήλας ἐρασθεὶς ἔφθειρε καὶ ταύτην, εἰπὼν τεθνάναι Πρόκνην, κρύπτων ἐπὶ τῶν χωρίων. αὖθις δὲ γήμας Φιλομήλαν συνηυνάζετο, καὶ τὴν γλῶσσαν ἐξέτεμεν αὐτῆς. ἡ δὲ ὑφήνασα ἐν πέπλῳ γράμματα διὰ τούτων ἐμήνυσε Πρόκνῃ τὰς ἰδίας συμφοράς. ἡ δὲ ἀναζητήσασα τὴν ἀδελφὴν κτείνει τὸν παῖδα Ἴτυν, καὶ καθεψήσασα Τηρεῖ δεῖπνον ἀγνοοῦντι παρατίθησι: καὶ μετὰ τῆς ἀδελφῆς διὰ τάχους ἔφυγε. Τηρεὺς δὲ αἰσθόμενος, ἁρπάσας πέλεκυν ἐδίωκεν. αἱ δὲ ἐν Δαυλίᾳ τῆς Φωκίδος γινόμεναι περικατάληπτοι θεοῖς εὔχονται ἀπορνεωθῆναι, καὶ Πρόκνη μὲν γίνεται ἀηδών, Φιλομήλα δὲ χελιδών: ἀπορνεοῦται δὲ καὶ Τηρεύς, καὶ γίνεται ἔποψ.

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


Ο Πανδίωνας παντρεύτηκε τη Ζευξίππη, αδελφή της μητέρας του, και απέκτησε μαζί της δύο κόρες, την Πρόκνη και τη Φιλομήλα, και δίδυμους γιους, τον Ερεχθέα και τον Βούτη. Όταν ξέσπασε πόλεμος με τον Λάβδακο για συνοριακές διαφορές, κάλεσε σε βοήθεια τον Τηρέα, γιο του Άρη, από τη Θράκη, και αφού με τη βοήθειά του κέρδισε τον πόλεμο, του έδωσε σε γάμο την κόρη του, την Πρόκνη. Ο Τηρέας απέκτησε με αυτήν έναν γιο, τον Ίτυ. Επειδή ερωτεύτηκε τη Φιλομήλα, την αποπλάνησε λέγοντάς της ότι η Πρόκνη ήταν νεκρή και κρύβοντας την Πρόκνη στην ύπαιθρο. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τη Φιλομήλα και κοιμήθηκε μαζί της και της έκοψε τη γλώσσα. Η Φιλομήλα υφαίνοντας γράμματα σε ένα πέπλο αποκάλυψε με αυτόν τον τρόπο στην Πρόκνη τις συμφορές της. Η Πρόκνη, αφού αναζήτησε την αδελφή της, σκότωσε τον γιο της, τον Ίτυ, τον μαγείρεψε και τον σέρβιρε για δείπνο στον ανυποψίαστο Τηρέα. Στη συνέχεια διέφυγε βιαστικά με την αδελφή της. Όταν ο Τηρέας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, άρπαξε ένα τσεκούρι και τις καταδίωξε. Και όταν τις πρόλαβε στη Δαυλία της Φωκίδας, εκείνες προσευχήθηκαν στους θεούς να τις μεταμορφώσουν σε πουλιά και η Πρόκνη έγινε αηδόνι ενώ η Φιλομήλα χελιδόνι. Και ο Τηρέας επίσης μεταμορφώθηκε σε πουλί και έγινε τσαλαπετεινός.

Μετάφραση στα Αγγλικά


Pandion married Zeuxippe, his mother's sister, and begat two daughters, Procne and Philomela, and twin sons, Erechtheus and Butes. But war having broken out with Labdacus on a question of boundaries, he called in the help of Tereus, son of Ares, from Thrace, and having with his help brought the war to a successful close, he gave Tereus his own daughter Procne in marriage. Tereus had by her a son Itys, and having fallen in love with Philomela, he seduced her also saying that Procne was dead, for he concealed her in the country. Afterwards he married Philomela and bedded with her, and cut out her tongue. But by weaving characters in a robe she revealed thereby to Procne her own sorrows. And having sought out her sister, Procne killed her son Itys, boiled him, served him up for supper to the unwitting Tereus, and fled with her sister in haste. When Tereus was aware of what had happened, he snatched up an axe and pursued them. And being overtaken at Daulia in Phocis, they prayed the gods to be turned into birds, and Procne became a nightingale, and Philomela a swallow. And Tereus also was changed into a bird and became a hoopoe.


Συγγραφέας: Απολλόδωρος

Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά

Γραμματειακό είδος: Μυθογραφία

τοποθεσίες

Συνδεδεμένοι
μύθοι

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή