κείμενα/αναφορές
κείμενα/αναφορές

Διηγήσεις 10 (Φώτιος, Βιβλιοθήκη)

Πρωτότυπο


Ἡ ιʹ δὲ ὡς Σίθων ὁ Ποσειδῶνος καὶ Ὄσσης, ὁ τῆς Θρᾳκίας Χερρονήσου βασιλεύς, γεννᾷ θυγατέρα Παλλήνην ἐκ Μενδηΐδος νύμφης· ἣν πολλῶν μνηστευομένων, ἆθλον ἔκειτο τῷ μάχῃ κρατήσαντι Σίθωνος καὶ τὴν κόρην ἔχειν καὶ τὴν βασιλείαν. Ἀναιρεῖται οὖν ὑπὲρ τοῦ γάμου διαθλῶν Μέροψ ὁ Ἀνθεμουσίας βασιλεὺς καὶ Περιφήτης ὁ Μυγδονίας. Ἔπειτα Σίθων ὁρίζει μὴ πρὸς αὐτὸν ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλους διαμάχεσθαι τοὺς μνηστῆρας, καὶ τῷ νικήσαντι τὸ αὐτὸ ἆθλον εἶναι. Διαγωνίζεται τοίνυν Δρύας καὶ Κλῖτος, καὶ πίπτει Δρύας δόλῳ Παλλήνης. Οὗ διαγνωσθέντος Σίθωνι ἔμελλε δίκην θάνατον Παλλήνη διδόναι, εἰ μὴ Ἀφροδίτη νυκτὸς ἐπιφοιτήσασα πᾶσι τοῖς πολίταις τὴν κόρην ἥρπασε θανάτου. Καὶ τελευτήσαντος τοῦ πατρὸς Παλλήνη καὶ Κλῖτος τὴν βασιλείαν ἐκδέχονται, καὶ ἀπ´ αὐτῆς ἡ χώρα Παλλήνη ἔλαβεν ὄνομα. 

Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά


Η δέκατη Διήγηση λέει ότι ο Σίθωνας, ο γιος του Ποσειδώνα και της Όσσας, ο βασιλιάς της θρακικής χερσονήσου, αποκτά από τη νύμφη Μενδηίδα την Παλλήνη. Αυτήν τη διεκδικούσαν πολλοί μνηστήρες και θα την αποκτούσε ως έπαθλο μαζί με τη βασιλεία όποιος νικούσε τον Σίθωνα. Διεκδικώντας την σκοτώθηκαν, κατά τη διάρκεια της μάχης, ο Μέροπας, ο βασιλιάς της Ανθεμουσίας και ο Περιφήτης, ο βασιλιάς της Μυγδονίας. Στη συνέχεια ο Σίθωνας ορίζει ότι οι μνηστήρες δεν θα αγωνίζονται με αυτόν, αλλά αναμεταξύ τους, ενώ το έπαθλο θα παραμένει ίδιο. Αγωνίζεται λοιπόν ο Δρύαντας ενάντια στον Κλείτο και σκοτώνεται ο Δρύαντας από δόλο της Παλλήνης. Μόλις κατάλαβε τον δόλο, ο Σίθωνας θα τιμωρούσε την Παλλήνη με θάνατο, εάν η Αφροδίτη, που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μπροστά σε όλους τους πολίτες, δεν άρπαζε την Παλλήνη από τον θάνατο. Μόλις πέθανε ο Σίθωνας, η Παλλήνη και ο Κλείτος κληρονόμησαν τη βασιλεία και από την κοπέλα η περιοχή πήρε το όνομα Παλλήνη.

Μετάφραση στα Αγγλικά


The tenth, how Sithon the son of Poseidon and Ossa, was king of the Thracian Cherronesos. He had a daughter Pallene with the nymph Mendeis. Since she had many suitors, he made his daughter and his kingdom the prize to the victor in battle against him. So Merops the king of Anthemousia and Periphetes of Mygdonia are killed contending for the marriage. So then Sithon decrees that the suitors will not fight him but each other, with the same prize to the victor. Now Dryas and Klitos compete, and Dryas falls through Pallene's cheating. When this was detected, Sithon was about to condemn Pallene to death, had not Aphrodite by consorting with all the citizens snatched the girl from death. And when the father died Pallene and Klitos inherited the kingdom, and from her the country took the name Pallene. 


Συγγραφέας: Κόνωνας

Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά

Γραμματειακό είδος: Μυθογραφία

x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Αποδοχή